Velkommen til Gaia Barnehus!

Hva er det som gjemmer seg bak dørene i Thorvald Meyersgate 46? Nysgjerrig? Bli med inn i den livlige verdenen til 73 barn og 15 voksne i vår spansk-norske barnehage.

Gaia barnehus er en privat barnehage med spansk- norsk profil, eid av ULNA AS, med 4 avdelinger for barn i alderen 1 –6 år. Estrellitas og Luna er småbarnsavdelinger og har barn i alderen 1 – 3 år, mens Arcoiris og Cometas er storbarnsavdelinger og har barn i alderen fra 3 – 6 år.

  • Personalgruppa består av 4 pedagogiske ledere, 2 førskolelærer II, 9 assistenter og en tjenesteleder.
  • Barnehagens åpningstid er kl. 07.00- 17.00.
  • Vi holder åpent hele året, med unntak av sommerstengt uke 28 og 29.

Vi serverer varmmat fem ganger i uken, og er opptatt av et sunt og allsidig kosthold. Vi ønsker å bidra til å redusere barnas sukkerinntak, og mener at masse grønnsaker, frukt og fisk og vann til drikke gir glade og fornøyde barn. Foreldrene betaler kostpenger hver måned som dekker innkjøp av ingredienser til mat, samt frukt og melk.

ÅRSPLANENS FORMÅL:

En årsplan har flere funksjoner:

  • Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning.
  • Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes muligheter til å påvirke og følge med i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
  • Den er grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen
  • Den skal gi informasjon barnehagens pedagogiske arbeid.

Vår årsplan følger budsjettåret. Dette for at vi skal kunne gjøre de innkjøpene som vi eventuelt trenger for å kunne gjennomføre våre planer. Årsplanen vil dermed også kunne være et styringsdokument for våre innkjøp det aktuelle året.

En god årsplan skal ha sine synlige spor i barnehagen. Det vil si at foreldrene skal gjennom samtaler med barna/det de opplever i hente/bringe situasjonene og de daglige samtalene de har med personalet kunne kjenne igjen innholdet i årsplanen i barnehagehverdagen.